Budgetbeheer

Budgetbeheer

Middels budgetbeheer kunnen we ondersteuning bieden op financieel gebied, zonder tussenkomst van de rechter.


Dit wil zeggen dat er geen verzoek voor budgetbeheer hoeft te worden ingediend bij de Rechtbank, maar dat wij met u gelijk aan de slag kunnen gaan. Wij beheren uw financiën, maar u heeft wel een eigen verantwoordelijkheid.


Hoe werkt budgetbeheer

Bij ons kantoor hanteren wij twee vormen van budgetbeheer, namelijk budgetbeheer basis en budgetbeheer totaal.


Indien u kiest voor budgetbeheer basis, nemen wij de betalingen van uw vaste lasten van u over. Het bedrag dat na de betaling van de vaste lasten resteert, wordt naar uw rekening overgemaakt. Van dit geld dient u alle overige kosten te betalen, boodschappen van te doen en eventueel andere uitgaven mee te financieren. Er wordt van u verwacht dat u zelf spaart voor onvoorziene uitgaven.


Indien u kiest voor budgetbeheer totaal, stellen wij een budgetplan voor u op. Hierin worden alle vaste lasten, overige uitgaven en uw inkomen in meegenomen. Aan de hand van het budgetplan, stellen wij in overleg met u, een wekelijks dan wel maandelijks bedrag vast voor leefgeld. Ook wordt er beoordeeld aan welke schulden we beginnen met aflossen.


Vaste lasten & Voordelen


     - Huur

     - Gas, water en licht

     - Premie ziektekostenverzekering

     - Premie inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering

     - Overige verzekeringen

     - Telefoon, internet en televisie

     - Overige maandelijkse terugkerende betalingen, zoals aflossingen


Voordelen van Budgetbeheer:


  • Meer rust


  • Daadwerkelijk een plan van aanpak hebben.


  • Werken aan jouw toekomst
  • Overzichtelijk


  • Dankzij OnView ook inzichtelijk


  • Vast contactpersoon

Wanneer budgetbeheer overeen wordt gekomen, tekent u een volmacht. Op deze manier geeft u toestemming, dat wij bij uw bankrekeningen kunnen. We werken met twee betaalrekeningen, namelijk een leefgeld- en een beheerrekening. Als u ZZP’er ( eenmanszaak) bent zal ook de zakelijke rekening gekoppeld worden. Op de beheerrekening komt al u geld dat u maandelijks ontvangt binnen en hier zullen wij alle afgesproken uitgaven van betalen. Afhankelijk van de gekozen vorm, zal wekelijks of maandelijks geld overgemaakt worden op uw leefgeld rekening, waarmee u boodschappen kunt halen.

 

Bij budgetbeheer wordt er eigen verantwoordelijkheid verwacht. Deze eigen verantwoordelijkheid wil zeggen dat het u zelf wijzigingen in uw inkomsten aan ons dient door te geven en de post die u ontvangt aan ons dient door te sturen.

 

Wij doen in principe geen aanvragen voor kwijtscheldingen voor gemeentelijke belastingen en bijzondere bijstand. Indien dit u wel wenst, is dit mogelijk tegen een extra tarief.

 

Wij gaan een overeenkomst met u aan die u te allen tijde kunt opzeggen. Voor budgetbeheer gelden er lagere tarieven dan voor beschermingsbewind, maar dit wordt niet vergoed vanuit de gemeente.


Klik hier voor de voorwaarden van budgetbeheer.