Bewindvoering

Beschermingsbewind

Mocht u vanwege verschillende redenen uw financiën niet meer zelf kunnen regelen, dan kan Bewindvoering u de oplossing bieden.


Wanneer u wegens schulden, uw lichamelijke of geestelijk toestand tijdelijk of blijvend niet in staat bent uw financiën te regelen, kan u uw financiën over laten nemen door een bewindvoerder. Hiervoor kunnen wij met u een aanvraag indienen bij de Rechtbank. De rechter zal beoordelen of bewindvoering nodig is. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, geeft de Rechtbank een beschikking af. Vanaf dat moment, staat u officieel onder bewind.
    M
eer rustDaadwerkelijk een plan van aanpak hebben.


Werken aan jouw toekomst

Wij openen voor twee rekeningen voor u, namelijk een leefgeld- en een beheerrekening. De beheerrekening is bedoeld alle inkomsten en uitgaven. Wij zullen vanaf deze rekening alle betalingen voor u gaan doen. Van de leefgeldrekening ontvangt u een pas. Op deze rekening zal uw leefgeld overgemaakt worden. Dit is bedoeld voor levensmiddelen en persoonlijke verzorging.


Alle betrokken instanties worden aangeschreven, waardoor wij alle post en mails die voor u zijn bestemd ontvangen en in behandeling nemen. Indien u schulden hebt zullen deze geïnventariseerd worden en er wordt gekeken welke schulden als eerste dienen te worden afgelost. Op het moment dat al uw inkomsten, uitgaven en schulden bekend zijn, stellen wij een budgetplan op.


Een budgetplan is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. U heeft dan een overzicht wat u maandelijks overhoudt om te reserveren. We reserveren geld voor incidentele uitgaven zoals, afrekening energie, kapotte wasmachine of medicijnen.


Online kunt u meekijken op uw rekeningen en het budgetplan en overige belangrijke informatie inzien.


Ook kijken wij of u recht heeft op eventuele toeslagen, bijzondere bijstand of in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Indien dit het geval is, vragen wij dit voor u aan. Ook wanneer uw schulden dermate hoog zijn, dat wij dit niet zelf voor u kunnen oplossen binnen 3 jaar, zullen we met u een schuldhulpverleningstraject aanvragen.


Het bewind kan worden opgezegd door tussenkomst van de rechter.


Mocht u meer informatie willen over bewindvoering of over hoe wij werken, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Hoe werkt bewindvoering:    O
verzichtelijkDankzij OnView ook inzichtelijk


Vast contactpersoon